Plasty Olbest s.r.o.

Ostravská 56, 739 25 Sviadnov


CZDEEN
xxx xx xx xx
  •  

Vsakovací jímka / Trativod 

Stejně jako je tomu u vod splaškových, je třeba dle platné legislativy ČR zajistit i likvidaci vod dešťových. Dle platných norem, nesmí být dešťová voda, zachycená okapovým systémem, odváděna například na sousední parcelu, veřejnou komunikaci a zároveň by neměla zatěžovat obecní kanalizaci. V praxi to znamená, že jsou tři možnosti nakládání s dešťovými vodami v závislosti na místních podmínkách. V případě, že máme na pozemku podloží, které je dostatečně propustné, je dešťová voda ihned odváděna do vsakovací jímky neboli trativodu. Odtud je dešťová voda odváděna rovnou do vod podzemních. 

V případě stížených vsakovacích podmínek, kdy je zemina tvořena vrstvou jílu se nejčastěji používá trativod v kombinaci s retenční / akumulační nádrží. V tomto případě je dešťová voda odváděna nejdříve do akumulační nádrže, ze které je poté regulovaně odváděna do vsakovací jímky, která vede skrz nepropustnou vrstvu až k vrstvě propustné. Dešťová voda je tedy následně, tak jako v prvním případě, kontrolovaně odpouštěna do podzemních vod. 

Pokud jsou na parcele natolik špatné vsakovací podmínky, že není možno odvádět dešťovou vodu do vsakovacího systému, nainstaluje se k domu pouze retenční nádrž, ze které je poté dešťová voda, regulovaně, odváděna do místně vybudované dešťové kanalizace. 

Kontakt

 OLBEST s.r.o. 
Ostravská 56, 739 25 Sviadnov 
IČO 25377680

Otevírací doba
Po - Pá 7:00 - 16:00 hod.
Případně individuální schůzka na tel.čísle: +420 774 566 646

Obchodní oddělení / cenové nabídky
Bc. Jiří Jošt - Obchodní manažer / CZ / DE / ENG /
GSM: +420 774 56 66 46 
E-Mail: jost@plasty-olbest.cz / info@plasty-olbest.cz

Ekonomické oddělení / Platby, faktury
Terezie Kličková / CZ /
GSM: +420 777 56 66 46
E-Mail: klickova@plasty-olbest.cz

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies