Plasty Olbest s.r.o.

Ostravská 56, 739 25 Sviadnov


CZDEEN
xxx xx xx xx
  •  

MONTÁŽ BAZÉNU

PŘÍPRAVA VÝKOPU

Výkop pro umístění bazénu musí být minimálně o 20 cm půdorysného rozměru větší z každé strany než je velikost bazénu. Hloubka výkopu by měla být odvozená od stěny bazénu, která je obvykle 120 - 150 cm, dále je nutno připočíst tloušťku základové betonové desky, která bývá silná 15- 20 cm a je zpevněná armaturou. Ideálně by měla být hrana bazénu cca. 5cm nad terénem. Betonová deska musí být ve vodorovné rovině. V případě, že bude bazén svařován na místě, je nutné vykopat montážní jámu o 1m delší a širší než je rozměr skeletu bazénu. Před usazením bazénu se na základovou desku pokládá hrubá geotextílie 500g / m2 pro  vyrovnání případných nerovností desky a ochranu plastu. Důrazně doporučujeme udělat štěrkový podsyp o síle 15 cm. Štěrkový podsyp provádíme z kameniva frakce 20 – 30mm. Současně po obvodu výkopu pod úroveň základové desky, v rovině štěrkového podsypu instalujeme drenáž, kterou je nutno vést dle místních podmínek co nejdál od umístění bazénu!!! Drenáž prosím nepodceňujte z důvodu nepředvídatelnosti spodní vody!!!

USAZENÁ A BETONÁŽ

Doporučujeme při zahájení betonáže mít napuštěno v bazénu 25 - 30 cm vody. Za postupného dopouštění vody v poměru 1,6 voda : 1,0 beton betonujeme rovnoměrně po obvodu bazénu. Výška napuštěné vody by měla být taková, aby tlak betonu a vody byl vyrovnaný a nedocházelo k deformaci stěny bazénu. Provedení betonáže doporučujeme provádět po jednotlivých vrstvách 30-40cm za den dle výšky bazénu. Jednotlivé vrstvy musí být natolik pevné, aby nedošlo ke zborcení bazénu. Beton by se rozhodně neměl hutnit ani jinak pěchovat. 

TECHNOLOGIE BAZÉNU

Filtrace může být umístěna maximálně do 7m od bazénu nejlépe v technické místnosti, ve sklepení, garáži nebo podobném prostoru. Kde tato možnost není,  filtrace se umístí do námi vyrobené vodotěsné šachty o ø120 cm. Pokud nebude použit elektrorozvaděč, musí být k filtraci přivedena zásuvka 230V připojená přes proudový chránič 0,03A dle ČSN. Od šachty na filtraci k bazénu je nutno provést výkop pro uložení dvojího potrubí, které doporučujeme obsypat pískem z důvodu možného poškození. Šachta na filtraci se usazuje na betonovou desku a provede se její ukotvení. 

Kontakt

 OLBEST s.r.o. 
Ostravská 56, 739 25 Sviadnov 
IČO 25377680

 GPS 49°41'50.921"N, 18°19'8.976"E

firma zapsaná v OR u KS Ostrava oddíl C vložka 16663

Otevírací doba
Po - Pá 8:00 - 15:45 hod.

OBJEDNÁVKY, INFORMACE
tel. 777 566 646

info@plasty-olbest.cz

fb 

PRODEJNA BAZÉNOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (+ PYROTECHNIKA)
tel. 777 566 646

Jaroslav Peter, jednatel
tel. 725 704 722

Terezie Kličková, účetní
tel. 774 566 646
 

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies