Plasty Olbest s.r.o.

Ostravská 56, 739 25 Sviadnov


CZDEEN
xxx xx xx xx

LAPÁKY TUKŮ

Naše společnost se již řadu let zabývá zakázkovou výrobou lapačů tuků pro restaurace, hotely, školy nebo nemocnice. V našem výrobním portfóliu najdete standardně lapáky tuků s průtokem 0,5 l/s až 10 l/s. Na přání zákazníka jsme schopni vyrobit i velkoobjemové lapače tuků pro velké restaurační či hotelové zařízení. Námi vyráběné lapače tuků jsou v souladu s normou EN 1825. 

Lapač tuků Odlučovač tuků Separátor tuků

VYUŽITÍ LAPÁKŮ TUKŮ

Častým jevem, se kterým se setkáváme u odpadních vod, vypouštěných ať už domácnostmi nebo komerčními objekty, je vysoký podíl tuků v těchto vodách. Tuky obsažené v odpadní vodě mají přirozenou tendenci se srážet. V praxi tento jev můžeme pozorovat například v žumpě, kde po nějaké době tuk obsažený ve vodě vytvoří na hladině krustu, která může být i několik centimetrů silná. U žump tento jev ničemu neškodí, jelikož jsou pravidelně odčerpávány fekálními vozy. 

K problémům dochází tehdy, když je odpadní voda vypouštěna do kanalizace, ze které poté putuje do městské čistírny odpadních vod. Tuk se sráží již v kanalizačním potrubí, které postupně zanáší a v některých případech jej může i úplně ucpat. Pokud voda dále putuje do čistírny odpadnich vod, která nemá integrovaný lapač tuků, dochází i tam k postupnému zanášení a tvorbě tukové krusty, kterou je následně třeba mechanicky odstranit. 

Lapač tuku je tedy zařízení, do kterého jsou svedeny odpadní vody z kuchyní nebo velkokapacitních jídelen. Námi vyráběné lapače tuků sestávají ze systému norných stěn a uklidňovacích komor. Přiváděná voda nejdříve projde spomalovačem vtoku odkud dále putuje do odlučovací komory. V odlučovací komoře dochází k odloučení kalu a dalších nerozpustných látek, které se usazují v kalovém prostoru. V uklidňovací části lapače dochází k vysrážení tuku. Voda zbavená kalů a tuku je dále odváděna do druhé sedimentační komory, kde je zbavena zbytkového tuku a nerozpustných látek. Takto přečištěná voda je poté odváděna do čistírny odpadních vod kde dochází k jejímu finálnímu přečištění.    

Kontakt

 OLBEST s.r.o. 
Ostravská 56, 739 25 Sviadnov 
IČO 25377680

Otevírací doba
Po - Pá 7:00 - 16:00 hod.
V případě nutnosti si lze domluvit individuální schůzku na tel.čísle: +420 774 566 646

Obchodní oddělení / cenové nabídky
Bc. Jiří Jošt - Obchodní manažer / CZ / DE / ENG /
GSM: +420 774 56 66 46 
E-Mail: jost@plasty-olbest.cz 

Ekonomické oddělení / Platby, faktury
Terezie Kličková / CZ /
GSM: +420 777 56 66 46
E-Mail: info@plasty-olbest.cz

Provozováno CMS / E-shop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies